Gården

Överby GårdÖverby gård är en tidigare bondgård i Sollentuna kommun. Överby tillhör de få förhistoriska gårdar i kommunen som är bevarade i ett nästan orört jordbrukslandskap. Vid gården står Överby Kvarn som är länets enda fungerande väderkvarn.


Platsen var bebodd redan under järnåldern, som talrika gravfält vittnar om. Ungefär 25 synliga gravanläggningar kan knytas till Överby. Överby omskrivs 1489 under namnet Offerbyn, som då bestod av tre gårdar. Den gamla bytomten om ca 200 x 65 meter ligger strax söder om dagens bebyggelse och skärs av genom Stäketvägen.


På 1540-talet består byn av en frälsegård, en klostergård och en skattegård. 1636 var antalet gårdar fyra som sedermera slogs ihop till en, som tidvis fungerade som herrgård. På en lantmäterikarta från 1812 markeras Överby som en gård med fyra längor kring ett gårdstun.

Fram till 1938 ägdes Överby gård av riksdagsmannen Harald Laurin, som levde här med hustru och sju barn. Då bodde totalt 90 personer på Överby. De arbetade i trädgård, ladugård och stall. I trädgårdens orangeri odlades exotiska frukter och en plommonsort uppkallades efter gården.


Efter Laurins tid nyttjades gården som sjukhem och hem för ensamstående mödrar. Idag ägs gården av Sollentuna kommun och drivs sedan 1982 som ett konstcentrum av Överbygruppen.


Källa: Wikipedia och Riksantikvariämbetet