Historia

HistoriaI början av 1980-talet hade en grupp kvinnliga konsthantverkare och konstnärer sökt sig till varandra för utbyte av tankar och erfarenheter inom sina gebit samt för socialt umgänge. De kallade sig Sollentunagruppen.

När Gunnel Odenstam tillträdde som kulturchef i Sollentuna 1982 sökte hon en paraplyorganisation för kommunens konstutövare för att få veta hur de ville samarbeta med kommunen. Önskemål från Sollentunagruppens var: en egen lokal där konst och konsthantverk kan utövas och visas. Förhandlingar inleddes, gruppen bildade en förening och lokal att hyra diskuterades.

Snart riktades blickarna mot Överby Gård som kommunen ägde och hyrde ut som bostäder sedan 20 år tillbaka. Både Kulturkontoret och fastighetskontoret ville bevara den genuina miljön vid Överby. Då tre av boningshusen beboddes av konstnärer ansågs det lämpligt att hela gården blev ett konst- och kulturcentrum.


Huvudbyggnaden, som blivit ledig, skulle inrymma ateljéer, verkstäder, butik för konsthantverk och lokal för konstutställning. Sollentunagruppen erbjöds att hyra bottenvåningen och Sveriges Kristna Studieförbund övervåningen för vävkurser.


Hyreskontrakt skrevs under i september 1982 och gruppens medlemmar började renovera huset invändigt. Vissa saker gick lätt, andra ställde verkligen till problem. En dag hittade man exempelvis hela innertaket liggande på golvet - det hade släppt vid ommålningen.

Efter intensivt arbete slogs portarna upp för omvärlden lördagen den 2 oktober. Kommunalrådet Jan Olov Sundström invigningstalade, Capella Venerdi spelade 1500- och 1900-talsmusik och rektor Nils Göransson berättade om Överby med omnejd. Sollentuna hade fått ett nytt kulturcentrum: Överby Gård.

Hedersbelöning Sofiapriset

År 2013 fick Överbygruppen Sofiapriset av Sollentuna Kommun med motivering: Överbygruppen tilldelas Sollentuna Kommuns hedersbelöning Sofiapriset för över 30 år av engagerat arbete med konstutställningar och kulturprogram som utvecklat Överby Gård till ett konstcentrum och ett omtyckt utflyktsmål i Sollentuna.